Prevela i prilagodila: Aleksandra Dragutinović

Izvor: http://magoosh.com/toefl/2013/toefl-vs-ielts

 

Razlike između TOEFL-a i IELTS-a

TOEFL (testiranje engleskog kao stranog jezika) i IELTS (međunarodni sistem za testiranje engleskog jezika) su dva najpriznatija testa za utvrđivanje nivoa znanja engleskog jezika. Nekoliko faktora mogu uticati na odluku o izboru jednog ili drugog. Navešćemo vam osnovne razlike kako biste mogli da odlučite koja vrsta testa vam više odgovara.

TOEFL IELTS
Radi se oko četiri sata Radi se 2 sata i 45 minuta
Dostupan na preko 500 lokacija u SAD i ukupno 4500 širom sveta Dostupan na 59 lokacija u SAD i ukupno 900 širom sveta
Troškovi testiranja se kreću između 160 i 200 USD Troškovi testiranja se razlikuju po državama, čak i unutar države; okvirno su oko 200 USD
Bodovanje na skali od 0 do 120 Rezultati se svrstavaju u 9 kategorija, ili nivoa znanja

 

Ukratko o razlikama

TOEFL vam nudi samo testiranje akademskog engleskog jezika, dok kod IELTS-a ta opcija postoji, pored opšte vrste testa; ovo je generalno test koji se češće bira za svrhe imigracije u Veliku Britaniju i Kanadu. IELTS akademski test i TOEFL su teži u odnosu na IELTS opšti test, ali su obično neophodni ako planirate da obrazovanje nastavite posle srednje škole. Za koji god da se odlučite, imajte na umu da rezultati posle dve godine postaju nevažeći. (A ako ste zainteresovani, ovde možete uporediti rezultate testova ).  

Što se tiče samog formata testova, primetićete nekoliko stvari. Za početak, oba testa se sastoje iz četiri dela, od kojih svaki proverava neku od osnovnih jezičkih sposobnosti – čitanje, slušanje, razgovor i pisanje. Dok se TOEFL bavi isključivo akademskim temama, IELTS akademska opcija predstavlja kombinaciju akademskog pisanja i čitanja, sa opštim temama za slušanje i razgovor. Sve u svemu, za razliku od TOEFL-a, IELTS test je bliži svakodnevnoj upotrebi jezika. Težina testova je subjektivna i zavisi od znanja koje posedujete pre samog testiranja.

IELTS test takođe ne sadrži deo slušanja u integrisanim zadacima, iako ćete u jednom od dva morati da uključite grafički ili drugi pisani izvor u sklopu vašeg argumenta. Drugi esej u oba testa je nezavisno pitanje gde jednostavno treba da date svoje mišljenje na zadatu temu.

Deo posvećen razgovoru kod TOEFL-a se obavlja kroz snimanje vaših odgovora, koji uključuju argumentovanje vaših stavova, prepričavanje ili tumačenje informacija iz raznih izvora. U IELTS testu razgovor se obavlja lično i sastoji se iz kratkog govora, za čiju pripremu ćete dobiti nešto vremena, i konverzacije.

Iako bi bilo idealno da je svakom značajnom dijalektu posvećeno podjednako vremena u programima učenja engleskog jezika, najveći broj studenata je upoznat sa samo jednim. Ako vam je američki dijalekt bliži, neki delovi IELTS-a će vam delovati čudno, kao što će vam TOEFL delovati ako vam je bliži britanski. Bitno je napomenuti da vam se bodovi neće oduzimati na osnovu dijalekta, dok god su vam odgovori tečni, jasni, i naravno, tačni.

Koji test je teži?

Ovo vas verovatno najviše zanima, ali veoma je teško direktno porediti TOEFL i IELTS. Odgovor ćete pronaći ako postavite sebi nekoliko pitanja, na koje su odgovori jednostavno ,,da“ ili ,,ne“.

 • Snalazim se sa radom na računaru
 • Mogu jasno i tečno da govorim u mikrofon
 • Brzo kucam
 • Preferiram američki dijalekt
 • Odgovaraju mi pitanja sa višestrukim ponuđenim odgovorima
 • Lako hvatam beleške tokom slušanja
 • Autentični engleski materijali kojima sam izložen su informativnog a ne zabavnog karaktera

Ako ste na većinu pitanja odgovorili sa da, TOEFL je pravi izbor za vas. U ovom slučaju, trebalo bi da pogledate ovaj sajt koji će vam sigurno biti od koristi.

 • Nemam problem sa intervjuom licem u lice
 • Imam čitak rukopis na engleskom
 • Razumem više dijalekata engleskog jezika
 • Odgovaraju mi testovi sa različitim tipovima zadataka – višestruki ponuđeni odgovori, popunjavanje praznina, DA/NE zadaci…
 • Najbolje se snalazim u razgovoru o neakademskim temama na engleskom
 • Autentični engleski materijali kojima sam izložen su najčešće zabavnog karaktera

Ako ste na većinu ovih pitanja odgovorili sa da, onda je IELTS test za vas.

Oba testa su precizna, širom prihvaćena i dostupna na velikom broju lokacija. Pre nego što počnete sa razmatranjem koji da izaberete, obavezno proverite da li vaš željeni program prihvata i jedan i drugi. Kada to utvrdite, uzmite u obzir gore navedene informacije i savete da vam pomognu pri izboru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s