Preveli i prilagodili: Aleksandar Hrubenja i Aleksandra Dragutinović

Izvor: http://blog.prepscholar.com/why-are-recommendations-important-to-your-college-application

Mnogi fakulteti holistički procenjuju podnosioce molbi želeći da shvate potpunu ličnost, a ne da se samo pouzdaju u ocene i opšti uspeh kandidata. Jedan od načina kroz koji ovo saznaju su preporuke profesora i mentora.

U nastavku ovog članka možete saznati tačno šta se očekuje od dobre preporuke, i zašto su one toliko važne. Shvatanjem njihove svrhe biće vam lakše da obezbedite kvalitetne preporuke uz svoju aplikaciju.

Šta je holistički pristup procene osobe?

Za početak, morate razumeti da se broj prijava na fakultetima iz godine u godinu povećava. U većini škola, pogotovo elitnim, postoji previše prekvalifikovanih kandidata za vrlo ograničen broj mesta.

Upravo zbog toga članovi prijemne komisije ne mogu da se oslone samo na ove objektivne kriterijume. Umesto toga imaju holistički pristup i tako se bolje upoznaju sa ličnostima kandidata, njihovim ciljevima i vrednostima. Sve ovo im pomaže u odabiru studenata sa ciljem da ih u generaciji bude što više sa različitim interesovanjima i iskustvima.

Ovim pristupom upoznaju svakog kandidata pojedinačno i saznaju šta ih motiviše, kao i koja bi im uloga na univerzitetu najbolje pristajala. Informacije saznaju na najbolji način –  direktno od podnosioca molbi i od preporuka njihovih mentora i školskog kadra.

Postoje određene informacije o vama koje bi vaša preporuka trebalo da sadrži. Neke od bitnijih je su da opišu vaše akademske sposobnosti, interesovanja, vas kao ličnost, ulogu u školskoj zajednici, kao i teznje i planove za budućnost. Sama preporuka od strane profesora sugeriše, čak i ako to nije konkretno napisano, da se generalno slažete sa nastavnicima.

Za prijemnu komisiju je ovo sve bitno zato što tako mogu da zaključe u kojoj meri biste se uklopili, i na koji način doprineli fakultetu i zajednici.

Vaše intelektualne sposobnosti i interesovanja

Preporuke pre svega služe kao dokaz o vašoj sposobnosti da se nosite sa ozbiljnijim obavezama, sa kakvima ćete se i susresti tokom studiranja. One mnogo govore i o vašem stavu prema učenju, savesnosti i akademskim interesovanjima.

Znajte da prijemna komisija traga za natprosečnim studentima. Institucije za stipendije i naučne institucije, žele studente koji će biti angažovani, otvorenih shvatanja i koji su spremni za ozbiljne i temeljne diskusije na razne teme.

Izvan učionice, od studenata se očekuje da, čak i po završetku studija, budu korisni i doprinose društvu. Univerzitet želi da obuči naredne generacije istraživača, pisaca, pronalazača, inženjera i preduzetnika. Tragaju za studentima koji će učiniti svet boljim mestom i iskoristiti svoje znanje da doprinesu zajednici.

Pronalaženje studenata koji su predani obrazovanju je glavni zadatak prijemne komisije. Ovakav stav zastupa i dekan Harvarda William Fitzsimmons , i smatra da preporuke prikazuju intelektualnu radoznalost, kreativnost i ljubav prema učenju.

Kako da ovo primenite

Podrazumeva se da se za preporuku obratite profesoru koga cenite i koji je svestan vaših vrlina i sposobnosti. Ako ste se već odlučili za smer studiranja, dobra je ideja da preporuku dobijete od profesora koji se bavi sličnom oblašću. Ako ste neodlučni, profesori koje cenite, i koji cene vas, vam mogu pomoći pri izboru.

Obratite se profesorima koji vam najduže predaju, jer vas i najbolje poznaju. Razmislite pre nego što pitate određenog profesora za preporuku da li bi uopšte bio voljan da vam napiše istu. Nađite profesora koji je prepoznao u vama već navedene vrline.

Podrazumeva se da pišu o vašim akademskim dostignućima i sposobnostima. Sa druge strane, možda manje očigledno, od izuzetne je važnosti da se spomenu karakter i vrline. Željeni univerzitet želi da zna kakvi ste zapravo i koja je vaša uloga u zajednici.

Vaše lične osobine i uloga u zajednici

Zanimaju ih studenti sa jakim karakterom, visokom kreativnošću i dobrim radnim navikama koji će doprineti društvu. Već pomenuti dekan smatra da preporuke „pomažu da vidimo više od ocena i drugih priznanja i da se osvetle neke osobine ličnosti poput jakog karaktera i vođstva“.

Budući studenti će moći da organizuju izlete, učestvuju društveno korisnom radu i pružaju emocionalnu podršku jedni drugima. Ostvariće prijateljstva kroz koja će zajedno sazrevati. Birajući studente na osnovu karaktera, komunikativnosti i generalne empatije, prijemna komisija stvara funkcionalno okruženje koje će im pomoći da ostvare svoj pun potencijal.

Tokom studija život će vam biti uzburkan i slede vam velike promene. Univerziteti žele da stvore zajednicu studenata kojoj će oni sami značajno doprineti i iskoristiti sve prilike koje im se pruže.

Kako da praktično iskoristite ove savete

Zapamtite da zapravo imate mnogo veći uticaj na preporuke nego što možda mislite. Profesor koji vam piše preporuku, pored toga što ste briljirali na njegovim časovima, bi trebalo i da vas dobro poznaje. To je jedini način da profesori i mentori napišu preporuku koja ima dubinu i koja vas predstavlja u najboljem svetlu. Ovo, naravno, ne znači da su vam oni najbolji prijatelji, ali ipak moraju da poznaju vaš karakter kao i šta očekujete od života.

Ako tek upisujete prvu godinu srednje škole, imajte uvek na umu vaše potencijalne preporuke. Budite aktivni na časovima i dajte nastavnicima mogućnost da upoznaju pravog vas. Ako već niste, kontaktirajte i upoznajte se sa školskim savetnikom. Njihova pomoć vezana pri izboru fakulteta je neprocenjiva.

Zapamtite, dela, a ne reči! Razmislite šta vam je najbitnije, bilo da vam je stalo do očuvanja okoline, prihvatanja manjina ili jednostavno do stvaranja nečeg ličnog i kreativnog. Potom, smislite konkretne postupke kojima ćete sve to ostvariti, tj. pretvoriti svoje ideje u realnost. Tako ćete i profesorima omogućiti da vas bolje upoznaju i da njihove preporuke sadrže nešto više od samo ocena.

Pored promovisanja dobrih odnosa među vršnjacima, takođe je veoma važno da postoji dobra komunikacija između vas i univerzitetskog osoblja. Bitno je i da preporuka sadrži i opisuje ovaj deo vaše ličnosti.

Komunakacija sa univerzitetskim kadrom

Činjenica da imate preporuke je sama po sebi dokaz da dobro sarađujete sa nastavnicima. Oni će opisati vas i vaš odnos prema radu. Na taj način prijemna komisija saznaje sa kakvim stavom dolazite na fakultet i kako se ponašate tokom samih predavanja. Žele da budu sigurni da će primljeni studenti imati dobru saradnju sa profesorima i ostvariti pun potencijal.

Dodatni saveti

Morate biti sigurni da vas profesori smatraju odgovornim i savesnim sudentom, sa kojim je saradnja laka i produktivna, pa čak i zanimljiva. Ovo se naravno očekuje i u srednoj školi, kao i na fakultetu. Obratite pažnju na stav pri traženju preporuke, kao i da se kroz istu vidi da ste student vredan truda univerziteta i vremena profesora.

Prijemna komisija želi da vas upozna što bolje da bi mogla da bude sigurna da ćete se uklopiti i doprineti univerzitetu. Svi gore navedeni elementi pomažu da se stvori što jasnija slika vas kao budućeg studenta. Značilo bi kada bi profesori u preporuci objasnili šta oni smatraju da ćete postići tokom ili nakon studija.

Vi kao budući student

Jedan od značajnijih aspekata preporuke je što omogućuje prijemnoj komisiji da stvore dobru sliku vas kao dela fakulteta. Na primer, ako u preporuci stoji da volite da pišete ili da ste bili deo žurnalističke sekcije, to implicira da biste se mogli dobro uklopiti u redakciju fakultetskih novina. Uz to, ako je napomenuto da ste empatični i brižni, to će uveriti komisiju da ćete se lepo slagati sa vršnjacima i profesorima.

Zapamtite:

  • Preporuka je neprocenjiv deo vaše aplikacije
  • Poželjno je da otkriva više aspekata vaše ličnosti (akademske sposobnosti, karakter, društvenost i komunikativnost…)
  • Uvek možete da sugerišete profesoru šta da naglasi pri pisanju preporuke

Uzimajući sve ovo u obzir, posmatrajte preporuku kao neizostavan i jednako važan deo molbe, pored zvaničnih podataka o ocenama i akademskim uspesima.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s