Prevela i prlagodila: Jana Drašković

Izvor: http://www.internationalstudent.com/study-economics/application-process-for-economics-degree/

Proces prijave za diplomu iz ekonomije  

Prijava za diplomske studije može biti prava zbrka ukoliko se ne počne sa pripremama na vreme. Postoje formulari, testovi, eseji i pisane preporuke koji moraju biti poslati univerzitetu mesecima pre samog dolaska. Ovaj članak će pomoći ambicioznim studentima ekonomije da se pripreme za ceo proces podnosenja prijave, takođe će dati neke savete kako da se istaknete.

Iako je proces za prijavu za studiranje ekonomije razlicit za ekonomistu i za diplomiranog ekonomistu, oba od vas zahtevaju da nađete način da se istaknete više od svojih kolega. Ovaj članak je dobro mesto da  međunarodni studenti nađu najbolji način kako da se prijave za diplomu iz ekonomije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prijava za dobijanje diplome ekonomiste

Ovaj prijavni proces za dobijanje diplome iz ekonomije zahteva da polažete SAT i/ili ACT ispit. Oba su prihvatljiva, tako da predlažemo da polažete onaj za koji vi mislite da je bolji. SAT se više okreće ka proveravanju studenata u sposobnostima razumevanja, dok ACT više obraća pažnju na znanje određenih činjenica. Različiti ljudi uglavnom imaju bolji rezultat u jednom, tako da radite on-line testove za vežbanje ako vam je potrebno da vidite koji je pravi ispit za vas. Ukoliko i dalje ne možete da se odlučite za jedan, uvek možete polagati oba i poslati onaj na kojim ste ostvarili bolji rezultat.

Međunardni studenti takođe moraju da polažu Test za engleski kao strani jezik (TOEFL) ili Međunarodni sistem za testiranje znanja iz engleskog jezika (IELTS) . Oni će izmeriti vaše znanje engleskog jezika i dozvoliti studentima da budu dovoljno upoznati sa jezikom da bi prisustvovali kampu engleskog jezika. Univerziteti ovo rade zato što žele da budu sigurni da možete da prisustvujete času i da komunicirate sa profesorima i kolegama.

Zajedno sa rezultatima ovih testova, u vašem je interesu da pošaljete i prijavu koja uključuje spisak vannastavnih aktivnosti. Pod ovim aktivnostima se podrazumevaju volonterski rad, hobiji, društveno korisni rad i bilo šta drugo za šta verujete da pokazuje da ste jedinstveni kao mogući student. Ukoliko ste radili bilo kakav specijalan projekat iz oblasti ekonomije, obavezno i to spomenite.

Prijava za dobijanje diplome diplomiranog ekonomiste

Proces za prijavu za dobijanje diplome diplomiranog ekonomiste počinje tokom osnovnih studija ekonomije. Odmah biste trebali da stvorite dobar odnos sa svojim profesorima. Trudite se da postavljate pitanja tokom predavanja, komunicirajte sa svojim kolegama, i posećujte profesore na konsultacijama kada god budete u prilici. Ovo će osigurati da ćete dobiti barem 3 pisma preporuke pre nego što zavrsite osnovnestudije ekonomije. Idealno bi bilo, da profesor koga izaberete da pise preporuku ima visoko misljenje o vama i vasem radu. Takodje ukoliko je profesor diplomirao na  fakultetu koji želite da upišete ili je uvažen na istom, trebalo bi da pokušate da dobijete preporuku od njega ili nje.

Sledeća stavka koju morate da uradite je da položite Ispit za upis na fakultet ili GRE. Ovaj test se bazira na jezičkom delu, matematičkom delu i sposobnostima pisanja eseja i morate ga položiti pre nego što se prijavite za fakultet. Fakulteti će vam često dati minimalne bodove za prolaznost na njihovim internet stranicama tako da morate  sami imati opštu ideju o tome koliko želite da postignete. Usled usredsređenosti na matematiku u programima iz ekonomija na fakultetima, međunarodni studenti bi trebalo da se osiguraju da imaju visoke bodove u matematičkom delu ispita. Da biste se pripremili, treba da kupite knjigu sa primerima ispitnih pitanja, ili čak i da idete na časove pripreme za GRE ispit.

Najzad, moraćete da napišete pisani rad za prijemni ispit. Ovo je dobar način da pokažete svoje sposobnosti pisanja, koje su takođe veoma bitan deo za fakultet. Ovaj rad ćete posalti sa svojom prijavom, i ako je dovoljno dobar može da pomogne pri tesnom odabiru vas i nekog drugog slično kvalifikovanog studenta. Međunarodni studenti koji nisu u celosti zadovoljni svojim engleskim jezikom  trebalo bi da nađu nekog kome je engleski maternji jezik da pročita esej (možda čak i profesor). Vodite računa da je esej uredan, sažet, i ne dozvolite sebi da napravite jednostavnu grešku kao što je obraćanje pogrešnom fakultetu. Moraćete da napišete nekoliko ovakvih eseja, tako da se lako može desiti da pomešate fakultete i neke druge osnovne činjenice ukoliko niste pažljivi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s