Prevela i prilagodila: Tajana Bulajić

Izvor:https://magoosh.com/toefl/2014/what-is-a-good-toefl-score/

Šta je dobar rezultat na TOEFL testu?

Za razliku od većine drugih testova, ne možete položiti ili pasti TOEFL test. Ni za jedan rezultat se ne može reći da je „dobar“ ili „loš“, baš kao što ni jedan nivo znanja engleskog jezika nije suštinski „dobar“ ili „loš“ – to zavisi od toga za koju svrhu koristite jezik. Srećom, većina univerziteta ima utvrđen rezultat koji je potreban da bi ste se kvalifikovali za njihove programe, tako da ne morate da nagađate.

Postoji velika razlika u potrebnim poenima: neke škole zahtevaju nizak rezultat od 70 poena, a druge visok od čak 110 poena. Praktično gledano, rezultat koji zahteva škola za koju ste zainteresovani treba smatrati „dobrim“ rezultatom.

Ako polažete SAT ili GRE ispit, možda ste primetili običaj sakupljanja što je više moguće poena; nije neobično da ljudi uče mesecima i polažu test više puta tokom perioda od 6 meseci ili godinu dana. Ne postoji apsolutno ništa loše sa ovim, pošto vam čak i jako mali porast u broju poena, može obezbediti  prednost koja će vam pomoći da budete primljeni ili vam izvojevati stipendiju koja vam omogućava da pohađate školu iz vaših snova.

Međutim, TOEFL je malo drugačiji. Kada škola utvrdi potreban rezultat, služba za prijem studenata je odredila taj rezultat kao neophodan nivo da bi ste mogli dobro da se snađete u kurikulumu te škole. Stoga, dok god ispunjavate uslove, vaš rezultat verovatno neće igrati veliku ulogu u tome da li ćete biti primljeni ili ne. Recimo da ste bili bolesni na dan polaganja testa i niste uradili najbolje što ste mogli. Imali ste 90 poena, a mislite da je trebalo da imate 100 poena. Ako vaš program zahteva samo 80 poena onda ne vredi da polažete test ponovo. Umesto toga, skoncentrišite se na druge delove vašeg prijemnog za koje je odsek za prijem zainteresovaniji kao što su eseji, intervjui i portfolio.

Naravno, ovo se razlikuje u svakoj školi i njihovim programima. Ako hoćete da upišete najbolje postdiplomske studije, minimalni rezultat može biti,  naprimer, 90, ali da bi dobili TA (plaćeno stažiranje diplomiranih studenata koji rade kao profesori) minimalni rezultat u govornom delu testa mora biti 26. Dobro istražite vašu školu da vidite šta se tačno traži od vas.

Kada dobijete vaš rezultat TOEFL ispita dobićete i dokument koji vam daje povratnu informaciju (dokument se naziva „performance feedback“). Ovaj dokument sadrži kratak pregled opšteg nivoa vašeg znanja, uključujući vaše jače strane i slabosti. Ovaj dokumet deli rezultat na tri oblasti, tako da tu informaciju možete iskoristiti da sagledate opšti utisak o vašem znanju.

Ovde je predstavljen pregled različitih  nivoa svake oblasti:

Oblast Nivo Potreban rezultat
Čitanje ili slušanje Visok 22-30
Srednji 15-21
Nizak 0-14
Pričanje Dobar 26-30
Dovoljan 18-25
Ograničen 10-17
Slab 0-9
Pisanje Dobar 24-30
Dovoljan 17-23
Ograničen

1-16

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s