Prevela i prilagodila: Sofija Simić

Izvor: http://www.usnews.com/education/blogs/international-student-counsel/2014/12/30/prepare-for-both-toefl-sat-as-an-international-student

Kao medjunarodni student pripremite se za TOEFL i za SAT

Ključ uspeha na ovim testovima je učenje reci.

Svaki učenik koji razmišlja o studiranju u SAD će se pre ili kasnije susresti sa dva testa. Prvi, TOEFL,jeste test za utvrđivanje nivoa znanja engleskog jezika, za strane govornike koji žele da pohađajunastavu na nekom od američkih univerziteta. Drugi, poznat kao SAT, koristi se često pri upisu na fakultet, za obe grupe, za one ciji je i za one ciji nije engleski maternji jezik

Mnogi smatraju da je SAT teži od TOEFL testa. Ipak, ovi testovi imaju i neke zajedničke karaktiristike. Medjunarodni učenici treba da budu upuznati sa tim sličnostima pre nego što počnu da se spremaju za ove testove, kako bi efikasno učili za oba.

1.Uložite trud u bogaćenje vašeg recnika engleskog jezika:

Mnogim učenicima, recnik je najveća prepreka prilikom polaganja oba testa. Ukoliko studenti ne razumeju reči koje se nalaze u testu, ne mogu ni da daju tačne odgovore. Najčešće, TOEFL test zahteva poznavanje manjeg broja reči od SAT testa.

Kako bi postigli zadovoljavajuće rezultate, studenti treba da budu spremni za učenje velikog broja engleskih reči, a za dostizanje tog broja ne postoje prečice. Mnogo sam truda uložio u ovaj deo. Koristio sam takozvane flashcards (kartice/papirići na kojima je sa jedne strane napisana reč, a sa druge značenje iste) koje su se pokazale kao efikasan metod kada morate da naučite veliki broj reči, u kratkom vremenskom periodu.

Jedan od trikova koje sam primenio jeste da sam grupisao reči u dve različite kategorije. Reči iz prve bilo je potrebno samo da vidim, da bih prepoznao njihovo značenje. Međutim, reči iz druge kategorije morao sam temeljno da naučim, kako se koriste i kako se pišu. Prva grupa reči pomogla mi je u razumevanju materijala za čitanje, dok mi je druga značila u delovima sa pisanjem i govorom. Ovom metodom uspeo sam da, ubrzano, obogatim svoj rečnik.

2.Isplanirajte da prvo polažete TOEFL:

Uvek je bolje započeti sa lakšim. TOEFL se više bazira na nivo jezičkog znanja, što znači da, dok god studenti razumeju jezik, mogu i da odgovore tačno.

SAT traži izvesnu primenu logike prilikom predviđanja tačnog odgovora. Drugim rečima, ukoliko studenti nemaju dobru osnovu engleskog jezika, biće im teško da shvate šta se od njih tačno traži i kako da odgovore na zadatke.

3.Nemojte se spremati za oba testa u isto vreme:

Po mom mišljenju, spremanje oba testa u isto vreme ne bi bila dobra ideja. SAT je test vezan za određene naučne oblasti, te sadrži mnogo akademske terminologije. Zahteva od studenata da koriste čitanje, logiku, pisanje kao i matematičke veštine, što nije slučaj sa TOEFL testom.

Na primer, SAT obično obuhvata reči koje se ne bi našle na TOEFL testu. Prema tome, studenti mogu da odlože učenje reči koje su karakteristične za SAT, dok se spremaju za TOEFL.

Takođe, različita su očekivanja na testovima, kada su u pitanju stilovi pisanja. Fokus studenata na TOEFL pisanju jeste da pokažu svoje sposobnosti u engleskom, dok SAT u fokus stavlja proces izlaganja mišljenja podupret prikladnim primerima. Ovo može da zbuni studente koji uvežbavaju dva različita stila pisanja, ukoliko odluče da se spremaju za oba testa istovremeno.

4.Budite oprezni prilikom prelaska sa TOEFL testa na SAT:

Započeti spremanjem za TOEFL studentima može da pomogne da izgrade dobru osnovu engleskog jezika, posebno kada je reč o recniku. Studenti mogu polagati TOEFL nekoliko puta pre nego što se osete spremno za SAT pripreme.

Promena između spremanja za ova dva testa je izuzetno značajna i studenti često imaju problem da prilagode svoj način učenja drugom testu nakon prvog. Nakon SAT testa, uobičajeno je videti da se studenti odluče da ponovo polažu TOEFL, nalazeći da im je test mnogo lakši nego prilikom prvog polaganja.

Dok ovi saveti mogu da pomognu studentima koji nameravaju da polažu TOEFL i SAT testove, pravi ključ uspeha medjunarodnih studenata u budućem učenju jeste usavršavanje celokupne veštine engleskog jezika.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s