Preveo i pripremio: Nemanja Stefanović

Izvor: http://www.internationalstudent.com/test-prep/toefl/

TOEFL

Veliki broj stranih studenata razmišlja o studiranju u Americi. Da bi bili prihvaćeni, studenti moraju položiti određene standardne testove. Jedan od tih testova je TOEFL test koji se koristi za odredjivanje nivoa poznavanja engleskog jezika. Šta više, ovaj test je od najviseg znacaja, jer je veoma važno za stranog studenta da može pratiti nastavu na englestkom. Šta onda podrazumevamo pod TOEFL testom?

Naučimo nešto o TOEFL-u

TOEFL test je osnovni prijemni ispit koji daju više vrhunskih škola kako bi se utvrdio nivo znanja engleskog kod stranih studenata. Test obuhvata zadatke iz slušanja, pisanja, čitanja i govorenja. Test daje Služba za obrazovne testove (ETS, Educational Test Service), i odrzavaju se na više lokacija širom zemlje. Test je u orginalu štampan, a sada se radi na kompjuteru, mada se još uvek mogu naći i verzije na papiru. Test traje četiri sata i može se polagati jednom sedmično. Rezultati TOEFL testa važe dve godine. Od svog pocetka  1964. TOEFL test je polagalo više od dvadeset milliona studenata.

Zašto polagati TOEFL

Da bi ste upisali fakultet u Sjedinjenim Državama, morate polagati TOEFL test. Fakulteti u Americi postavljaju mnogo zahteva, ali TOEFL je najvažniji, jer im služi kao indikator da li ste spremni za studije u Americi, tako da budući studenti treba da ulože što više truda kako bi postigli što bolje rezultate.

Format testa

Glavni format testa, uveden 2005. kao zamena za CBT (Computer-Based testing), je IBT (Internet-Based testing). CBT format je oficijalno napusten u septembru 2006. , tako da su dva glavna formata internet testiranje i standardni štampani test, iako se ova zadnja verzija retko koristi.

IBT format testa je uveden kroz nekoliko faza, a prve zemlje koje su ga prihvatile su Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Nemačka i Italija. Do 2006. ostatak sveta usvaja novi format. TOEFL je veoma tražen test, te vas savetujemo da rezervišete termin nekoliko meseci unapred.

IBT se sastoji iz četiri dela i traje četiri sata.

 1. Čitanje – studenti čitaju tekst i odgovaraju na pitanja u vezi sa tekstom.
 2. Slušanje – studenti jednom odslušaju kratak tekst i odgovaraju na pitanja.
 3. Govorenje – studenti čitaju kratke tekstove, te odgovoaraju na raznorazne teme, dok se njihovi odgovori revnosno snimaju i šalju testerima.
 4. Pisanje – studenti čitaju tekst, te pišu odgovor na isti.

Ponavljamo, test traje četiri sata, a studenti imaju opciju da naprave pauzu od deset minuta.

Kako se pripremati

Priprema za TOEFL zahteva predano učenje, i to u oblastima gore navedenim.

Kjige za pripremu TOEFL-a

Postoji mnogo knjiga koje vam mogu pomoći kod pripreme za test, jer sadrže određena pitanja iz testa. Ove knjige pružaju uvod u test, dio po dio. TOEFL je često novina za većinu studenata, a knjige pružaju pregršt informacija o tome kako test moze da izgleda.

TOEFL kursevi

Uz knjige, postoji mnogo kurseva za studente koji polažu ovaj test. Ove kurseve predaju sertifikovani nastavnici koji znaju tačno kako polagati ispit, a takođe će vas naučiti i dodatnim stvarima i dati vam dobre savete.

Veliki broj kurseva možete naći u centrima za strane jezike i osmišljeni su tako da pripreme studente da polože test što uspešnije. Kursevi traju od četiri do dvanaest sedmica, i mnogi simuliraju uslove sa testa, organizuju diskusije, i još mnogo drugih aktivnosti. Pogledajte i ove programe za više informacija:

ELS – organizacija koji prednjači po pripremama studenata za TOEFL, ELS pruža razne programe u trajanju od četiri do dvanaest sedmica. Ovi kursevi su osmišljeni da se fokusiraju na glavne oblasti znanja engleskog jezika. Zavisno od programa, možete polagati test u istom ELS centru u kome ste pohađali kurs, kako bi se osećali ugodno i kod kuće dok polažete test.

Testovi za vežbanje

Još jedan od načina da se pripremite za test je da uradite jedan od odabranih testova namenjenih za vežbanje koji pružaju neki od najvećih centara. Mnogi centri pružaju mogućnost da se takav test polaže, i to besplatno, što omogućava studentu da sazna šta se sve može naći na testu.

TOEFL poducavanje

Dok većina studenata nalazi da su im materijali za vežbanje dovoljni, mnogi traže pomoć od izvornih govornika kako bi što bolje uradili test, jer se na taj način mogu fokusirati na one oblasti koje im najviše škripe. Mnogi studenti potvrđuju da im je pomoć od nekoga ko tečno govori engleski pomogla da drastično poprave svoj rezultat. Na ovaj način dobićete odlične savete i povratne informacije, te ćete uspeti da shvatite kompleksnije probleme u jeziku. Ovi programi nisu previše skupi i mnogi nude svoje usluge. Na kraju ovo je odličan način da se ozbiljno pripremite.

Polaganje samog testa

Ako želite više informacija o testu, posetite TOEFL stranicu, jer cena i tip testa koji ćete polagati varira zavisno gde živite. Možete se takođe registrovati preko interneta i zakazati svoj test,  toplo vam preporučujemo da posetite TOEFL stranicu.

Noć pred ispit

Osim testa samoga, najvažnije vreme za studenta je odmah pred ispit. Ovo vam možda zvuči kontraproduktivno, ali dan pred ispit ne bi trebalo da bude korišten za učenje ili obnavljanje. Pokušajte što manje razmišljati o testu i relaksirajte se. Studenti se obično istresiraju bez ikakve potrebe baš pred ispit.

Potrudite se da imate sav materijal i registraciju spremnu noć pre. Naspavajte se dobro, te se potrudite da ne poremetite svoju rutinu previse.

Zapamtite takođe da pojedeete dobar obrok prije testa. Ovo će vam pomoći da se koncentrišete. Takođe je i dobra ideja da krenete od kuće ranije kako bi stigli na vreme. Proverite takođe šta sve ne smete uneti u salu za testiranje.

Savet: relaksirajte se, najedite i odmorite dan pre testa.

Priprema za test

Postoje nekoliko stvari koje studenti trebaju poneti sa sobom:

 • Ne zaboravite poneti identifikaciju sa sobom.Svi zvaničnici zahtevaju ličnu kartu sa validnim potpisom. Možete takođe poneti pasoš ili vozačku dozvolu.
 • Ponesite registraciju. Studenti moraju imati registraciju spremnu kad polažu ispit pre ulaska u prostoriju za test, i moraće da se potpisu prije nego što uđu u učionicu.
 • Ponesite olovke i dobru gumicu.
 • Dobro će vam doći piće i užina.
 • Zapamtite gde, tj u koju školu, će vam poslati rezultate.

Napomena- Obratite pažnju na pravila. Neki test centri ne dozvoljavaju stvari kao digitalne satove i druge elektronske sprave.

Bodovanje

Rezultati će vam doći za oko deset dana posle testa. To je zato što neki od odeljaka zahtevaju više vremena da se pregledaju i to od strane posebnih testera. Bodovi idu od 0 do 120, i svaki od delova testa nosi 30 bodova. Većina fakulteta i univerziteta zahtevaju da učenici ostvare oko 60 bodova kako bi bili primljeni, dok najbolji univerziteti zahtevaju ostvarenih 100 bodova na testu.

Vežba slušanja

Uputstva:

U delu A, čućete kratak razgovor dvoje ljudi. Posle svakog razgovora, čućete pitanje. Razgovori i pitanja neće biti ponovljeni. Pošto čujete pitanje, izaberite jedan od ponuđenih odgovora.

Razgovor:

Woman: Will you be at the library tonight?

Man: No way! I’ve got tickets for the game.

Pitanje:

What did the man say?

 1. that he will not go to the game
 2. that he doesn’t have a way to the game
 3. that he is going to a sporting event
 4. that he came to the library the previous night

Odgovor i objašnjenje:

A i B su ovde pogrešni odgovori i služe da bi odvukli pažnju. Student koji nije oprezan će verovatno čuti prvu negativnu izjavu čoveka (No way!) i odgovoriti netačno. Odgovor D odvlači pažnju homonimnim sličnostima reči ‘game’ i ‘came’, navodeći studenta na pogrešan odgovor, tako da je C tačan odgovor.

Vežba pisanja

Uputstva:

Zadatak ispod predstavlja nedovršenu rečenicu. Ispod rečenice videćete četiri reči/fraze. Izaberite odgovarajuću.

Pitanje:

We came here _______ the beautiful beaches

 1. for visit
 2. visiting
 3. to visit
 4. for visiting

Odgovor i objašnjenje:

Tačan odgovor je C, jer kompletira značenje ‘in order to visit’ konstrukcije. Pazite da ne padnete na trikove u odgovorima A i D. Ovde morate prepoznati infinitivnu konstrukciju sa namenskim značenjem. Ako stavite reč ispred ‘to’ i rečenica još uvek dobro zvuči, onda je to namenska priloška konstrukcija.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s