Prevela i prilagodila: Sofija Simić

Izvor: http://www.esl.com/get-smart/5-college-application-tips-for-international-students

5 saveta za buduće međunarodne studente

Prijavljivanje za koledž je uzbudljiv, a ponekada i zastrašujući, proces koji obuhvata pisanje, testiranje i intervjuisanje. Ovaj proces može da predstavlja još veći napor ukoliko aplicirate za školu u stranoj državi. Međunarodni studenti mogu da ostanu uskraćeni posećivanja budućeg kampusa, te mogu biti nesigurni u to šta se od njih očekuje prilikom prijavljivanja i upisa.
Činjenica da ovo predstavlja naporan, povremeno čak i mučan, postupak, ne treba da vas obeshrabri da se prijavite za američku školu, pogotovo ukoliko bi vam to bio prvi izbor. Umesto toga, prilikom prijavljivanja imajte na umu sledeće savete:

  1. Težite da ostvarite dobre rezultate na standardizovanim testovima

Vaši rezultati na standardizovanim testovima predstavljaju veoma važan deo vaše prijave za koledž. Tako, na primer,  ACT i SAT mogu da igraju ključnu ulogu u tome da li ćete biti primljeni na željeni koledž ili univerzitet. Takođe, treba da izdvojite dovoljno vremena za spremanje TOEFL (testiranje engleskog kao stranog jezika) testa. Ukoliko ostvarite zapažen rezultat na ovom testu dokazujete da posedujete visok nivo znanja engleskog jezika, što može da poveća vaše šanse za dalji prolazak.

  1. Uskladite izbor sa vašim mogućnostima

Kada vam neko kaže “američka škola” da li vam prvo pada na pamet Univerzitet Harvard Ili možda Jejl? Svakako da ovo jesu elitne (i poznate) škole, ali to ne znači i da su najbolji izbor za vas. Umesto prijavljivanja za “najbolje” koledže i univerzitete u Sjedinjenim Američkim Državama, istražite koja škola bi bila najprilkladnija za vas. Uzmite u obzir potencijalano usmerenje, sredstva i podršku koja će vam biti potrebna, lokaciju i druge aspekte. Iznenadili biste se koliko koledža odgovara vašim potrebama i cilju, a da se ne ubrajaju u takozvanu Ajvi ligu, odnosno u grupu najelitnijih, najstarijih i naprestižnijih fakulteta.

  1. Steknite prednost sa svojim prijemnim esejom

Kao što smo već i spomenuli, dobar rezultat na vašem TOEFL testu može da pokaže komisiji za prijem studenata da posedujete zavidno znanje engleskog jezika, ali im neće reći i kako ste do tog znanja došli. Prema tome, prilikom pisanja prijemnog eseja, obavezno spomenite i kako ste naučili engleski jezik.
Ako ste, na primer, išli na privatne časove ili pohađali nastavu u inostranstvu, ne zaboravite da spomenete takve detalje i u vašem eseju. Oni mogu da prikažu vašu posvećenost akademskom i stručnom usavršavanju, osobina koju je poželjno videti na prijavi. Uz to, vaš prijemni esej daje vam priliku da pažljivo izaberete reči koje će vas predstaviti. Ukoliko ste u mogućnosti, takođe bi bilo veoma korisno da vam izvorni govornik engleskog jezika prekontroliše esej pre nego što ga pošaljete.

  1. Upoznajte se sa američkim školskim sistemom

Školski sistemi se razlikuju od države do države, što može da vam učini proces prijave i upisa na koledž zbunjujuci. Iako vam se na momenat može učiniti zastrašujućim, treba da znate da ćete na kampusu uvek naći ljude koji će biti voljni da vam pomognu. Ipak, budite upoznati sa svim što će se od vas očekivati i, u vašim esejima, objasnite kako nameravate da prevaziđete ovakve prepreke.

  1. Istaknite vaše vannastavno angažovanje

Svaka škola želi da vidi da ste aktivan deo zajednice. Ukoliko imate iskustva u volontiranju, objasnite šta vas je podstaklo da volontirate i šta ste iz toga naučili. Ponekada vaše poznavanje spoljašnjeg sveta i opšta informisanost mogu da budu jednako važni kao i ocene i rezultati na testu. Stoga, ostavite prostora na vašoj prijavi i za to.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s